Nepřehlédněte vypsané veřejné zakázky! Registrujte se a získávejte automatické notifikace o nových a stávajících zakázkách.

Opatřované veřejné zakázky řízením „uzavřená výzva s uveřejněním“ - sektorová

Číslo zakázky Název Zveřejněno Druh VZ Režim VZ Předpokládaná hodnota
1428 Rekonstrukce fasády VDJ Zdoba 17. 6. 2020 VZ na stavební práce Podlimitní VZ (> 6 000 000 až < 137 366 000) 13 601 693 Kč
7086 Nový výtlačný řad Libějovice 16. 6. 2020 VZ na stavební práce Podlimitní VZ (> 6 000 000 až < 137 366 000) 8 334 403 Kč

Opatřované veřejné zakázky řízením „uzavřená výzva s uveřejněním“ - klasická