Koncepce investiční výstavby JVS 2018-2028 řeší zajištění řádné správy a údržby majetku Jihočeského vodárenského svazu a jeho další rozvoj.

Koncepce je základním podkladem k rozhodování v investiční politice JVS do roku 2028.

Dlouhodobý investiční program JVS na předmětné období vychází ze základního předpokladu, že zdrojem jeho financování jsou vlastní zdroje, doplněné účelovými státními dotacemi. Vlastní zdroje spočívají v tržbách za prodej vody, při zachování stabilizační cenové politiky vody předané. Investiční výstavba je v tomto období charakterizována převahou obnovy nad stavbami na „zelené louce“. Nejedná se však o prostou obnovu či modernizaci, ale o dokonalejší postupy při úpravě vody, sledování kvality, zajištění většího provozovatelského komfortu a automatizace provozování.

Koncepce investiční výstavby JVS 2018 - 2028