Aktuální informace pro média a širokou veřejnost naleznete v našich tiskových zprávách.

Informace o významných stavbách a projektech, které jsme zrealizovali s finančním přispěním obcí, Jihočeského kraje, státu a Evropské unie, naleznete na stránce významné stavby.

Podrobné informace o naší činnosti naleznete v čtenářsky přívětivém a přehledném občasníku -  zpravodaji JVS info.

Výroční zprávu o činnosti v oblasti působnosti zákona 106/1999 Sb. za rok 2022 ze dne 27.2.2023 naleznete zde.