Pro členské obce - Fond podpory investic

Jihočeský vodárenský svaz svým členským obcím poskytuje na základě stanov a statutu Fondu podpory investic bezúročné půjčky se splatností do deseti let. Půjčky mohou být poskytnuty obcím, které převzaly od JVS do své správy oddělitelný vodohospodářský majetek. Půjčky jsou poskytovány na základě žádostí, o kterých rozhoduje představenstvo JVS. Půjčky jsou účelově vázané na financování investic obce do vodohospodářské infrastruktury (nové stavby, rekonstrukce). Při rozhodování o žádostech jsou posuzovány technickoekonomické ukazatele projektů (náklady, počet připojených obyvatel, kapacita čištění v případě ČOV). Z fondu podpory investic bylo za dobu jeho fungování poskytnuto 153,5 mil. Kč.
DOKUMENTY KE STAŽENÍ:
Formulář žádosti o půjčku
63.0 KB
Přehled poskytnutých půjček
15.7 KB
Statut Fondu podpory investic 2019
133.8 KB
 
 
 
Jihočeský vodárenský svaz z. s. p. o. S. K. Neumanna 19, 370 01 České Budějovice, telefon: +420 386 102 430 , e-mail: info@jvs.cz
Copyright IRBESS & BLUE System, s.r.o.