Stavíme s pomocí státu a EU - Pomoc z fondů EU ISPA

Jihočeský vodárenský svaz zpracoval projekt vhodný pro využití pomoci z prostředků Evropské unie - z fondů ISPA. Předpokládá se realizace dvou opatření - "Sanace vnitřního povrchu vodovodního řadu Sudoměřice Hodušín" a stavba "II. etapy kalového hospodářství Úpravny vody Plav". První opatření povede ke zlepšení kvality dřepravované pitné vody v oblasti zásobované sanovaným řadem (Milevsko a okolí), druhé sníží objem produkovaného kalu na úpravně vody Plav a příznivě ovlivní také kvalitu vody v řece Malši. Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na 4,9 mil. Euro, z toho 3,2 mil. představuje předpokládaná pomoc z fondů Evropské unie a 0,7 mil z prostředku SFŽP.
Prezentace projektu (1.23 MB): pdf
 
 
 
Jihočeský vodárenský svaz z. s. p. o. S. K. Neumanna 19, 370 01 České Budějovice, telefon: +420 386 102 430 , e-mail: info@jvs.cz
Copyright IRBESS & BLUE System, s.r.o.