V PŘÍPADĚ, ŽE POTŘEBUJETE:

• připojit k vodovodu nebo kanalizaci
• vyjádření k sítím
• zaplatit nebo reklamovat fakturu za vodu a stočné
• oznámit poruchu sítě
• jiné služby související s provozem vodovodu a kanalizace

obracejte se na provozovatele vodovodní a kanalizační sítě ve Vaší obci. Většinou je provoz vodovodu a kanalizace zajištěn na základě smlouvy mezi obcí (vlastníkem vodovodu, resp. kanalizace) a provozovatelem. Vlastní provoz (vč. měření a fakturace, styk se zákazníky a další služby pro veřejnost) zajišťuje právě provozovatel. Pokud si nejste jisti, kdo je provozovatelem ve Vaší obci, můžete to zjistit v sekci "Váš provozovatel", na www stránkách nejvýznamnějších provozovatelů sítě v jč. regionu, vždy pak na Vašem obecním úřadě.


§ Práva a povinnosti majitele a provozovatele vodovodu.

Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v §7 a zákon 254/2001 Sb. vodní zákon v §60 upravují práva a povinnosti provozovatelů a vlastníků vodovodů (vodních děl) při vstupu na cizí pozemky.
Takový vstup je možný jen v rozsahu nezbytném pro plnění povinností vlastníka a provozovatele vodovodu, v některých případech je možný i bez předchozího projednání.
Vždy platí, že případně vziklá škoda musí být a bude nahrazena. Naši zaměstanci jsou řádně proškoleni pro výkon své činnosti vč. přípustného chování k cizímu majetku a osobám. Na požádání se prokáží služební průkazkou, v případě, že budete přímo v místě mít pochybnost o oprávněnosti jejich postupu, obraťte se na odpovědné vedoucí pracovníky naší společnosti.
 
 
 
Jihočeský vodárenský svaz z. s. p. o. S. K. Neumanna 19, 370 01 České Budějovice, telefon: +420 386 102 430 , e-mail: info@jvs.cz
Copyright IRBESS & BLUE System, s.r.o.